< Zpět na téma

Změna Zákona o elektronických komunikacích od 1.1.2022 - podrobné informace

O co jde?

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny v různých oblastech práv a povinností jak operátora, tak i zákazníka.

Je platná od 1. 1. 2022. Od tohoto data jsme tedy změnili Všeobecné podmínky, Obchodní podmínky Předplacené karty MOBIL.CZ nebo také Obchodní podmínky přenesení čísla. Pro stávající zákazníky podmínky platí od 1. 4. 2022.

Co se konkrétně mění?

Informování zákazníka

Z novely zákona pro nás vyplývá povinnost poskytnout Vám informace týkající se Předsmluvních informací k objednávané službě.

Předsmluvní informace k jednotlivým Službám najdete mezi Dokumenty ke stažení, tvoří je Obchodní podmínky jednotlivých Služeb, Shrnutí smlouvy a aktuální Ceník.

Předsmluvní informace k jednotlivým edicím SIM najdete na www.mobil.cz/edice2101 a www.mobil.cz/edice2102.

Shrnutí smlouvy se základními vlastnostmi uzavřené smlouvy od nás dostanete před každým uzavřením smlouvy, případně bezprostředně po jejím uzavření, pokud nebylo možné Vám ho poskytnout před uzavřením smlouvy.

Veřejný účastnický seznam

Zákazník (stávající i nový) v případě, že vyslovil souhlas s tím, aby jeho údaje byly uvedené ve veřejném účastnickém seznamu, může u těchto údajů uvést, že si přeje být kontaktován třetími stranami za účelem marketingu. Do 31.12.2021 platilo, že zákazník mohl uvést u zveřejněných údajů příznak, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu. Pokud do 30.6.2022 zákazník, který si přál své údaje zveřejnit ve veřejném účastnickém seznamu neuvede, že si přeje být kontaktován třetími stranami za účelem marketingu, má se automaticky za to, že si kontaktování třetími stranami za účelem marketingu nepřeje. Od 1. 7. 2022 Vás tedy nesmí žádná třetí strana kontaktovat za účelem marketingu, pokud jste v žádosti o zveřejnění svého kontaktu ve Veřejném účastnickém seznamu neuvedl/a svůj přímý souhlas.

Pokud si tedy nepřejete být kontaktován s marketingovými nabídkami třetích stran, nemusíte dělat vůbec nic.

Svůj kontakt (tel. číslo, jméno, adresa) včetně souhlasu s kontaktováním třetích stran za účelem marketingu si můžete nechat zveřejnit ve Veřejném účastnickém seznamu, a to sepsáním žádosti. Se zveřejněním svého kontaktu včetně souhlasu Vám pomohou na každé značkové prodejně T-Mobile, kde můžete vyplnit formulář žádosti. Stačí si s sebou vzít fyzickou SIM, případně nahraný eSIM v telefonu, občanský průkaz nebo pas.

Změny při přenesení telefonního čísla

Nově je možné přenést telefonní číslo i měsíc poté, co ukončíte smlouvu u stávajícího poskytovatele.

Všechny podmínky najdete v Dokumentech ke stažení.

Nenašli jste odpověď?

Zavolejte nám na #3333 nebo +420 738 333 333, případně s obecnými dotazy se můžete obrátit na náš Facebook.