Objednávka e-SIMkarty

Objednávka e-SIMkarty

Zadejte vaši e-mailovou adresu

Na vaši e-mailovou adresu budou zaslány informace o vaší e-SIMkartě. Bez těchto údajů nebude možné vaši e-SIMkartu aktivovat. Zkontrolujte s proto pečlivě, zda je vaše e-mailová adresa opravdu platná.

Cena

E-SIM karta

99 Kč

Daňový doklad vám bude zaslán na Vaši e-mailovou adresu po dokončení transakce

Předsmluvní informace:
Obchodní podmínky k Vašemu tarifu jsou dostupné zde.
Shrnutí podstatných informací o službách na Vaší předplacené kartě Vám zašleme v rámci její aktivace SMS zprávou a současně do webové samoobsluhy do sekce Potvrzení o změnách smlouvy v dokumentu „Shrnutí smlouvy“.
Předsmluvní informace je důležité si stáhnout pro účely dokumentace, pozdějšího použití a reprodukce v nezměněné podobě.